Obec Mengusovce

Objednávka

tlačiva potvrdenia o pobyte

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mengusovce

Adresa objednávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO objednávateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Centrum polygrafických služieb

Adresa dodávateľa: Sklabinská 1 P.O.Box 11, 830 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 42272360

Predmet objednávky: tlačiva potvrdenia o pobyte

Cena objednávky: 14.30 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Šoltis ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 15.01.2020

Datum zverejnenia: 21.01.2020

Dokumenty