Obec Mengusovce

Faktúra

zneškodnenie odpadu

Identifikácia

Číslo faktúry: 176/2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva č. 29 o zbere, preprave a zneškodnení

Názov odberateľa: Obec Mengusovce

Adresa odberateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO odberateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o

Adresa dodávateľa: Žakovce 189

IČO dodávateľa: 36450332

Predmet faktúry: zneškodnenie odpadu

Fakturovaná suma: 277.92 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.09.2021

Dátum doručenia: 03.09.2021

Datum zverejnenia: 08.09.2021

Dokumenty